Poradenství, správa, jednání s úřady v oblastech:

  • Problematika pracovního prostředí dle Nařízení vlády č. 178/2001 - požadavky na hygienu, bezpečnost práce, vybavení pracovišť v souladu s touto vyhláškou atp.,
  • Problematika znečištění ovzduší dle Zákona o ovzduší a prováděcích vyhlášek
  • Problematika znečištění vod dle Zákona o vodách
  • Problematika využití a zneškodňování odpadů dle Zákona o odpadech a souvisejících vyhlášek
  • Nakládání s chemickými látkami a přípravky
  • Hospodaření s obaly
  • Zastupování firmy při kontrolách a v příp. správním řízení
  • Zavádění environmentálního managementu EMS
  • Implementace Zákona o integrované prevenci IPPC

Výhody externího podnikového ekologa

Zajištěním ekologické agendy dodavatelským způsobem se vyhnete zvýšeným nákladům na vlastního zaměstnance (daňové odvody a pojištění, náklady na nezbytná pravidelná školení).

Při pravidelných kontrolách pracovišť, jakožto externí osoba netrpím tzv. provozní slepotou, protože se pohybuji v provozech mnoha firem. Zvyšuje se tak šance na odhalení a odstranění provozních chyb a rizik, která dlouhodobí pracovníci už nevidí (BOZP)

Můj pravidelný, intenzivní kontakt se správními ogány a inspektory je výhodnou výchozí pozicí při projednávání běžné agendy, o to více i v případných správních řízeních. U koncových firem např. při likvidaci odpadů (skládky, spalovny) získávám na základě dlouhodobé spolupráce pro své klienty zvýhodněné ceny.

www.zivotni.prostredi.cz

   
           
   

Hosting Zdarma